فرم ها

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع دکتری

فرم های تحصیلات تکمیلی

17 09 2015
کد خبر : 4044189
تعداد بازدید : 7547

راهنمای دانشجوی ترم اول

راهنمای اخذ واحد آزمون جامع

راهنمای اخذ واحد پیشنهاده رساله

راهنمای فرآیند گردش کار کنترل و تحویل رساله دکتری

راهنمای تمدید و افزایش سنوات و مرخصی تحصیلی

راهنمای فرآیند چک لیست و تسویه حساب(پس از دفاع)

راهنمای فرآیند حذف ترم و مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی

راهنما و فایلهای مورد نیاز تدوین رساله در Latex  و Xepersian

 راهنمای قبل از دفاع از رساله دکتری

راهنمای درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات

 

 

فرم های مورد نیاز دانشجویان دکتری

==================================================================================================

متقاضیان طرح در کمیسیون موارد خاص

فرم رزرو سالن شهید کریمی

فرم تقاضای خوابگاه برای تابستان 96

سایت های مورد نیاز

فرم انتخاب واحد دانشجویان روزانه

فرم انتخاب واحد دانشجویان مهمان، انتقالی، شبانه، تمدید سنوات و کمیسیون موارد خاص

فرم ثبت نمره

فرم درخواست طرح در شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

تعهدنامه اصالت رساله

شناسنامه دانشجوی دکتری

فرم درخواست صدور مجوز برگزاری امتحان جامع

فرمهای مربوط به امتحان جامع

فرم تعیین استاد راهنما

تقاضای دفاع از پیشنهاد عنوان رساله(فرم شماره 9)

نتیجه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاده رساله(فرم شماره 10)

فرم تقاضای دفاع از پیشنهاد عنوان رساله

فرم درخواست تصویب موضوع رساله دکتری

فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارائه به کمیته تحصیلات تکمیلی گروه

فرم ثبت و توصیف پایان نامه

فرم گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما

فرم تمدید سنوات دکتری

فرم گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری ریاضی محض به انجمن ریاضی

نمونه فرمهای تدوین رساله دکتری

تعهدنامه اصالت پایان نامه- صورتجلسه دفاع از رساله دکتری- صورتجلسه لاتین دفاع از رساله دکتری- اصلاح عنوان رساله- برگ ارزشیابی رساله - برگ کنترل و تحویل رساله دکتری- چک لیست دفاعیه- صورتجلسه پرداخت حق الزحمه اساتید ممتحن مدعو- ضوابط تدوین رسالة دکتری و نمونه فرمها - فرم 16- فرم ثبت و توصیف پایان نامه- فرم درخواست صدور مجوز دفاع- فرم دعوت از داور مدعو- فرم دعوت از هیات داوران- فرم مجوز دفاع- گزارش ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی- الگوی فرستادن نسخه الکترونیکی رساله

نمره آزمون زبان برای دانشجویان دکتری

آموزش تصویری تهیه پیشینه پژوهش از طریق سامانه پیشینه پژوهش     

 

دسته بندی :
page