بستن
FA EN AR RU FR

تماس با ما

تماس با دانشکده علوم ریاضی

آدرس :رشت- خیابان نامجو- دانشکده علوم ریاضی

 مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده علوم ریاضی

صندوق پستی : ۱۹۱۴۱-۴۱۳۳۵

کد پستی : ۳۳۶۹۷-۴۱۹۳۸

دور نگار : ۳۳۳۳۳۵۰۹-۰۱۳

تلفنخانه : ۵–۳۳۳۴۳۶۳۰-۰۱۳

 

شماره تماس های دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان

برای تماس از خارج از استان گیلان پیش شماره 013 را در ابتدا شماره گیری کنید
واحد سمت نام ونام خانوادگی تلفن / داخلی ایمیل
حوزه ریاست رئیس دانشکده دکتر حسین صمیمی ۳۳۳۶۲۲۰۲ samimi@guilan.ac.ir
حوزه ریاست مسئول دفتر ریاست علی رضا صیادپور 240
حوزه آموزش مدیر آموزش فاطمه اسدی دلیوندان 211/33362206
حوزه آموزش معاون آموزش دکتر محمد اکبری توتکابنی 33362204 tootkaboni@guilan.ac.ir
حوزه آموزش کارشناس آموزشی (کارشناسی) حسین ولی زاده 344 tootkaboni@guilan.ac.ir
حوزه آموزش کارشناس آموزشی (تحصیلات تکمیلی) حسین طیب صوفی 343
حوزه آموزش کارشناس آموزش علی نوربخش 346
مدیر گروه مدیر گروه آمار دکتر رضا زارعی 33367486 rezazarei.r@gmail.com
مدیر گروه مدیر گروه ریاضی کاربردی دکتر مازیار صلاحی 33362208 salahim@guilan.ac.ir
مدیر گروه مدیر گروه ریاضی محض دکتر فرهاد درستکار 33362202 dorostkar@guilan.ac.ir
مدیر گروه مدیر گروه علوم کامپیوتر دکتر حسین امینی خواه 33367295 aminikhah@guilan.ac.ir
مدیر گروه کارشناس گروه های آموزشی سارا بابایی 345
حوزه پژوهش معاون پژوهش و فناوری دانشکده دکتر منصور هاشمی براگوری 33362204 M_hashemi@guilan.ac.ir
حوزه پژوهش کارشناس پژوهشی علی نوربخش 342