بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

نشست مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی


نشست مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

بنابر دعوت دانشکده علوم ریاضی، نشست مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 10 اردیبهشت 96  برگزار گردید. در این نشست موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت: ا- شناسایی زمینه های بهره مندی دانشکده از ظرفیتهای مرکز رشد دانشگاه 2- شناسایی زمینه های ایجاد طرحهای پژوهشی برون سازمانی 3- بررسی حمایت از پایان نامه های دانشجویی آقای دکتر پیمان مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ضمن تشریح فعالیتها و اهداف این مرکز، به پتانسیل دانشگاه برای حضور بیشتر در جامعه و تجاری سازی یافته های علمی در جهت برطرف کردن مشکلات جامعه پرداختند. سپس اعضای شرکت کننده در این جلسه به بیان دیدگاههای خود با توجه به ماهیت رشته های موجود در دانشکده پرداختند و از محدودیتها و ظرفیتهای آن رشته ها برای حضور بیشتر در جهت حل مشکلات جامعه مبادرت کردند. دکتر پیمان با اشاره به حمایتهای بسیار خوب معاونت پژوهشی و مرکز رشد دانشگاه از طرحهای فناورانه و تجاری سازی شده، تاکید کردند که اعضای هیات علمی به همراه دانشجویان فعال و خلاق، به محک زدن بازار کار اقدام کنند و در این راه از حمایتهای این مرکز بهره مند شوند. مدیر مرکز رشد دانشگاه با برشمردن راههای پیوند با جامعه و بیان چرخه علم تا ثروت، این مسیر را کم هزینه ترین راه برای ایجاد اشتغال عنوان کرد و با توجه به اصل تولید محتوا، دانشکده علوم ریاضی را دارای ظرفیتهای خوبی دانست. ایشان خواستار فعال شدن بیشتر انجمنهای علمی در دانشکده ها و ارتباط نزدیکتر آنها با مرکز رشد شدند و گفتند که مسیر  توسعه کشور از شرکتهای دانش بنیان می گذرد. در پایان، ضمن تاکید بر انجام طرحهای پزوهشی مرتبط با مشکلات واقعی جامعه و استفاده از ظرفیت همکاریهای بین رشته ای، بر برقراری منظم این جلسات نیز تاکید شد.