بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تبریک به دانشجویان دانشکده علوم ریاضی بخاطر راهیابی به مرحله کشوری المپیاد دانشجویی

تبریک به دانشجویان دانشکده علوم ریاضی بخاطر راهیابی به مرحله کشوری المپیاد دانشجویی


تبریک به دانشجویان دانشکده علوم ریاضی بخاطر راهیابی به مرحله کشوری المپیاد دانشجویی

جناب آقای سعید پورمند، رتبه اول آمار جناب آقای محمد پورمحمدی فلاح، رتبه دوم ریاضیات و کاربردها موفقیت شما دانشجویان عزیز و پر تلاش را در بیست و دومین المپیاد قطب تبریک عرض می کنیم. امید است این موفقیت مقدمه ای برای دریافت افتخارات علمی بیشتربرای شما باشد.