بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای فرآیند دفاع از پایان نامه

  در طول تحصیل و قبل از برگزاری دفاع ضروری است دانشجو در 3 جلسه دفاع پایان نامه ارشد و کارگاههایی که دانشکده برگزار می کند شرکت نماید (به همراه داشتن کارت دانشجویی و " فرم تاییدیه حضور در جلسات دفاع و کارگاه"  جهت تایید ناظر تحصیلات تکمیلی ضروری است).

لازم است فرم مجوز دفاع  حداکثر تا 15 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع تکمیل و به مدیر گروه تحویل گردد. همراه داشتن دو نسخه از پایان نامه، دو نسخه از مقالات پژوهشی مستخرج از پایان نامه(در صورت وجود)،  "فرم تاییدیه حضور در جلسات دفاع و کارگاه"  و تاییدیه سامانه همانندجو پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) ضروری است. پس از تکمیل فرم مجوز دفاع، دعوت از هیأت داوران جلسه دفاع از پایان نامه (یک نسخه برای هر داور) تکمیل و به مدیر گروه تحویل گردد.

حداقل ده روز  قبل از برگزاری جلسه دفاع دو نسخه آگهی تحویل دفتر دانشکده (جهت نصب در تابلو اعلانات) و نسخه الکترونیکی آن  در قالب ورد و پی دی اف برای مدیر گروه و مسئول سایت دانشکده به آدرس res.math.guilan@gmail.com ارسال گردد.

حداقل یک هفته مانده به دفاع برگ ارزشیابی پایان نامه ( یک نسخه برای هر داور و استاد راهنما و مشاور)، صورتجلسه دفاع (4 نسخه)، صورتجلسه لاتین دفاع (1 نسخه) و در صورت نیاز فرم اصلاح عنوان پایان نامه  با نظارت استاد راهنما تکمیل و به مدیر گروه تحویل داده شود.