بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای تمدید سنوات ترم ششم و بالاتر

کلیه دانشجویانی که متقاضی تمدید سنوات ترم ششم و بالاترهستند لازم است ابتدا به سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) به آدرس  http://portal.saorg.ir  مراجعه و مستندات خود را در سامانه بارگذاری نموده، کد پیگیری دریافت نمایند. سپس  فرم تایید استاد راهنما  را تکمیل و فرم مربوطه را از طریق گردش کار سامانه آموزشی(سادا) بارگذاری و درخواست خود را ارسال نمایند. کد پیگیری پرونده در سامانه سجاد باید در قسمت یادداشت درخواست اتوماسیونی دانشکده درج کردد.