بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر یک مطلب

دانشجو باید  درخواست تصویب موضوع پایان نامه ارشد را با جستجو در سامانه پیشینه پژوهش و نظارت استاد راهنما تکمیل و به گروه تحویل داده، پس از تایید گروه حداکثر تا 15 شهریورماه فرصت دارد تا اطلاعات پروپوزال را بهمراه تاییدیه پیشینه پژوهش در سامانه تحصیلات تکمیلی بارگذاری و ارسال نماید در غیر اینصورت از انتخاب واحد دانشجو جلوگیری خواهد شد.