بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای دانشجوی ترم دوم

دانشجو باید  درخواست تصویب موضوع پایان نامه ارشد را با جستجو در سامانه پیشینه پژوهش و نظارت استاد راهنما تکمیل و به گروه تحویل داده، پس از تایید گروه حداکثر تا 15 شهریورماه فرصت دارد تا اطلاعات پروپوزال را بهمراه تاییدیه پیشینه پژوهش در سامانه تحصیلات تکمیلی بارگذاری و ارسال نماید در غیر اینصورت از انتخاب واحد دانشجو جلوگیری خواهد شد.