بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

همایش ذهن برتر با محوریت یادبود دکتر مریم میرزاخانی و نکوداشت دکتر حبیب ا... انصاری در دانشگاه گیلان برگزار شد

همایش ذهن برتر با محوریت یادبود دکتر مریم میرزاخانی و نکوداشت دکتر حبیب ا... انصاری در دانشگاه گیلان برگزار شد


همایش ذهن برتر با محوریت یادبود دکتر مریم میرزاخانی و نکوداشت دکتر حبیب ا... انصاری در دانشگاه گیلان برگزار شد

این مراسم با سخنرانی دکتر احمد عباسی، رئیس دانشکده علوم ریاضی، آغاز شد. سپس دکتر میثم نصیری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم بنیادی (IPM) به تشریح برخی دستاوردهای علمی دکتر میرزاخانی در ریاضیات پرداخت. در ادامه فیلمی از مصاحبه دکتر بیژن ظهوری زنگنه و دکتر امیر جعفری از اساتید دانشگاه صنعتی شریف به نمایش گذاشته شد که در آن ضمن بیان خاطراتی از حضور دکتر میرزاخانی از دوره دانش آموزی و دانشجویی در آن دانشگاه، به مزایا و مشکلات سیستم آموزشی در ایران پرداخته شد. در ادامه و در مراسم نکوداشت دکتر حبیب ا... انصاری، دکتر احمدی دستجردی در یک فضای بسیار صمیمی به ابعاد مختلف شخصیت علمی و اجتماعی و بیان دستاوردهای ارزنده علمی ایشان پرداختند و با اهدا گل وهدایایی از طرف دانشکده، دانشجویان و دانش آموزان قدیمی ایشان، از این استاد ارجمند تجلیل بعمل آمد.