بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سمینار پژوهشی ماهانه دانشکده علوم ریاضی

سمینار پژوهشی ماهانه دانشکده علوم ریاضی


سمینار پژوهشی ماهانه دانشکده علوم ریاضی

سمینار پژوهشی ماهانه دانشکده علوم ریاضی با عنوان "اثبات تعمیمی برای وجود جواب معادله وکوآ" توسط دکتر نصیر تقی زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی در روز یکشنده 31 اردیبهشت 95 در سالن شهید کریمی دانشکده علوم برگزار می گردد. بدینوسیله  ازکلیه علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.