بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه ها

دفاعیه ها


دفاعیه ها

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی ارائه دهنده: محمدعلی اسدی استاد راهنما: دکتر جعفر بی آزار استاد مشاور: دکتر زینب آیاتی داوران: دکتر هاشم صابری نجفی          دکتر حسین امینی خواه          دکتر مرتضی گچ پزان (دانشگاه فردوسی مشهد) مکان: دانشکده علوم ریاضی- کلاس شماره 13 زمان: شنبه 97/06/24ساعت 8:30 صبح

                    برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی محض ارائه دهنده: محمدحسن ظریفی استاد راهنما: دکتر اسماعیل عزیزپور استاد مشاور: -- داوران: دکتر داود احمدی دستجردی          دکتر ساناز لامعی جوان          دکتر مرتضی میرمحمدرضایی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی زمان: سه شنبه 97/06/13ساعت 11 صبح

                    برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی ارائه دهنده: مریم اعتمادی استاد راهنما: دکتر مهری باقریان استاد مشاور: دکتر حمیدرضا وزیری داوران: دکتر سعید کتابچی          دکتر مازیار صلاحی          دکتر علیرضا غفاری حدیقه(دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی زمان: دوشنبه 97/06/05ساعت 9 صبح

                              برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی ارائه دهنده: هامان دیلمی عضدی استاد راهنما: دکتر محمدرضا یاقوتی استاد مشاور: دکتر مصطفی باخدای پاسکیابی داوران: دکتر حسین امینی خواه          دکتر محمد کیانپور          دکتر مصطفی شمسی(دانشگاه صنعتی امیر کبیر) مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی زمان: دوشنبه 97/05/15ساعت 14:30 عصر            

                   برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی محض ارائه دهنده: علی رامین استاد راهنما: دکتر احمد عباسی استاد مشاور: - داوران: دکتر شهاب الدین ابراهیمی آتانی          دکتر فرهاد درستکار          دکتر کاظم خشیارمنش(دانشگاه فردوسی مشهد) مکان: دانشکده علوم ریاضی- کلاس شماره 13 زمان: چهارشنبه 96/12/16ساعت 15 عصر            

                  برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی ارائه دهنده: محمد رزاقی سیاهرودی استاد راهنما: دکتر سعید کتابچی استاد مشاور: دکتر حسین موسایی داوران: دکتر فرشید مهردوست          دکتر مازیار صلاحی          دکتر حمیدرضا نویدی(دانشگاه شاهد تهران) مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی زمان: چهارشنبه 96/12/16ساعت 9:30 صبح

              برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی محض ارائه دهنده: حیوا حسینی استاد راهنما: دکتر نصیر تقی زاده استاد مشاور: -- داوران: دکتر مژگان اکبری          دکتر حسین امینی خواه          دکتر احمد ماموریان(دانشگاه تهران) مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن امتحانات زمان: چهارشنبه 96/6/29ساعت 10 صبح

                  برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی ارائه دهنده: محمدباقر مهر لطیفان استاد راهنما: دکتر جعفر بی آزار استاد مشاور: دکتر اسدا... آسرایی داوران: دکتر داود خجسته سالکویه          دکتر حسین امینی خواه          دکتر اسماعیل بابلیان(دانشگاه خوارزمی) مکان: دانشکده علوم ریاضی- کلاس شماره2 زمان: دوشنبه 96/6/27ساعت 10- 14 عصر

             برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی محض ارائه دهنده: مجید ثابت استاد راهنما: دکتر اسماعیل انصاری استاد مشاور: -- داوران: دکتر عباس سهله          دکتر مرضیه شمس یوسفی          دکتر اسدا... نیکنام (دانشگاه فردوسی مشهد) مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن امتحانات زمان: یک شنبه 96/6/26ساعت 6 عصر

             برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی ارائه دهنده: رضا فیض آبادی استاد راهنما: دکتر مهری باقریان استاد مشاور: دکتر حمیدرضا وزیری دکتر مازیار صلاحی داوران: دکتر سعید کتابچی          دکتر محمد کیانپور          دکتر مهدی قیاسوند (دانشگاه بوعلی سینا همدان) مکان: دانشکده علوم ریاضی- تالار شهید کریمی زمان: سه شنبه 96/6/21ساعت 8:30 صبح

                               برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی ارائه دهنده: محمود محمدی روزبهانی استاد راهنما: دکتر حسین امینی خواه استاد مشاور: دکتر مهدیه طهماسبی داوران: دکتر فرشید مهردوست          دکتر محمدرضا یاقوتی          دکتر عبدالساده نیسی (دانشگاه علامه طباطبایی) مکان: دانشکده علوم ریاضی - ساختمان کوشیار- کلاس شماره 9 زمان: چهارشنبه 96/6/8ساعت 9 صبح

                                          برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی ارائه دهنده: محدثه کنف چیان استاد راهنما: دکتر بهروز فتحی واجارگاه استاد مشاور: ------ داوران: دکتر فرشید مهردوست          دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل          دکتر سید محمد رضا علوی (دانشگاه شهید چمران اهواز) مکان: دانشکده علوم ریاضی - ساختمان کوشیار- کلاس شماره 8 زمان: چهارشنبه 96/3/10 ساعت 8 صبح

                                برگزارشد            

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی- گریش آنالیز عددی ارائه دهنده: محمد هوسمی استاد راهنما: دکتر جعفر بی آزار استاد مشاور: ------ داوران: دکتر هاشم صابری نجفی          دکتر مازیار صلاحی          دکتر جلیل رشیدی نیا (دانشگاه علم و صنعت) مکان: دانشکده علوم ریاضی- ساختمان کوشیار زمان: پنجشنبه 95/12/19 ساعت 12 ظهر

                                      برگزارشد            

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی- گرایش فرآیندهای تصادفی ارائه دهنده: محمود نویدی استاد راهنما: دکتر بهروز فتحی واجارگاه استاد مشاور: ------ داوران: دکتر حسین صمیمی          دکتر فرشید مهردوست          دکتر حمیدرضا نیلی ثانی (دانشگاه بیرجند ) مکان: دانشکده علوم ریاضی زمان: پنجشنبه 95/12/19 ساعت 9:30 صبح

                                      برگزارشد            

**************************************************** ****************************************************

 دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی- گرایش بهینه سازی ارائه دهنده:  رضا دهقان استاد راهنما: دکتر محمد کیانپور استاد مشاور: ------ داوران: دکتر مازیار صلاحی          دکتر کامله نصیری          دکتر علیرضا ناظمی (دانشگاه شاهرود) مکان: دانشکده علوم ریاضی- ساختمان کوشیار- کلاس شماره 7 زمان: چهارشنبه 95/12/18 ساعت 16 عصر

                                      برگزارشد          

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی- گرایش معادلات ارائه دهنده: مونا نژند فومنی استاد راهنما: دکتر نصیر تقی زاده استاد مشاور: ------ داوران: دکتر مژگان اکبری          دکتر محمد علی میرزازاده          دکتر علی اصغر جدیری (دانشگاه تبریز) مکان: دانشکده علوم ریاضی- ساختمان شهدای هسته ای- کلاس شماره 107 زمان: چهارشنبه 95/12/18 ساعت 10 صبح

                                      برگزارشد           

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی- گرایش معادلات ارائه دهنده: وحید سلطانی محمدی استاد راهنما: دکتر نصیر تقی زاده استاد مشاور: ------ داوران: دکتر مژگان اکبری          دکتر حسین امینی خواه          دکتر علی اصغر جدیری (دانشگاه تبریز) مکان: دانشکده علوم ریاضی- ساختمان شهدای هسته ای- کلاس شماره107 زمان: چهارشنبه 95/12/18 ساعت 8 صبح

                                     برگزارشد

**************************************************** ****************************************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی محض- گرایش جبر ارائه دهنده: رامین خسروی استاد راهنما: دکتر فرهاد درستکار استاد مشاور: ------ داوران: دکتر احمد عباسی          دکتر حبیب الله انصاری          دکتر کاظم خشیارمنش (دانشگاه فردوسی مشهد ) مکان: دانشکده علوم ریاضی- تالار شهید کریمی زمان: چهارشنبه 95/12/11 ساعت 16 عصر  

                                      برگزارشد

**************************************************** **************************************************** گروه ریاضی کاربردی- گرایش تحقیق در عملیات ارائه دهنده: سمیه لطفی نوقابی استاد راهنما: دکتر مازیار صلاحی استاد مشاور: دکتر فرشید مهردوست داوران: دکتر سعید کتابچی          دکتر حسین صمیمی          دکتر محمدرضا پیغامی (دانشگاه خواجه نصیر ) مکان: دانشکده علوم ریاضی- تالار شهید کریمی زمان: یکشنبه 95/9/28 ساعت 9 صبح

                               برگزارشد