بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برنامه هفتگی کلاسهای مقاطع مختلف دانشکده در نیمسال دوم 98-97

برنامه هفتگی کلاسهای مقاطع مختلف دانشکده در نیمسال دوم 98-97


برنامه هفتگی کلاسهای مقاطع مختلف دانشکده در نیمسال دوم 98-97

برنامه هفتگی نیمسال دوم 98-97 دانشکده علوم ریاضی برای مقاطع مختلف، جهت اطلاع دانشجویان اعلام میگردد. ضمنا دانشجویان می توانند پیشنهادات خود را در مورد این برنامه با مدیران گروه مطرح کنند.     صبح شنبه    ،       عصر شنبه       ،         صبح یکشنبه     ،        عصر یکشنبه      ،        صبح دوشنبه عصر دوشنبه   ،    صبح سه شنبه    ،      عصر سه شنبه    ،       صبح چهارشنبه    ،       عصر چهارشنبه