بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

انتصاب دکتر محمد کیانپور به سمت مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

انتصاب دکتر محمد کیانپور به سمت مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی


انتصاب دکتر محمد کیانپور به سمت مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر محمد کیانپور به مدت دو سال از تاریخ 95/11/27 به سمت مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان منصوب شد. مدیریت دانشکده علوم ریاضی برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.