بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر محمد کیانپور به سمت مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

انتصاب دکتر محمد کیانپور به سمت مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی


انتصاب دکتر محمد کیانپور به سمت مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر محمد کیانپور به مدت دو سال از تاریخ 95/11/27 به سمت مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان منصوب شد. مدیریت دانشکده علوم ریاضی برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.