بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

انتصاب دکتر حسین امینی خواه به سمت مدیر گروه رشته علوم کامپیوتر

انتصاب دکتر حسین امینی خواه به سمت مدیر گروه رشته علوم کامپیوتر


انتصاب دکتر حسین امینی خواه به سمت مدیر گروه رشته علوم کامپیوتر

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حسین امینی خواه به مدت دو سال به سمت مدیر گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است با تفکیک گروه علوم کامپیوتر از گروه آمار، گروه علوم کامپیوتر به صورت مجزا فعالیت خود را آغاز کرد. مدیریت دانشکده علوم ریاضی برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.