بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر حسین امینی خواه به سمت مدیر گروه رشته علوم کامپیوتر

انتصاب دکتر حسین امینی خواه به سمت مدیر گروه رشته علوم کامپیوتر


انتصاب دکتر حسین امینی خواه به سمت مدیر گروه رشته علوم کامپیوتر

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حسین امینی خواه به مدت دو سال به سمت مدیر گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است با تفکیک گروه علوم کامپیوتر از گروه آمار، گروه علوم کامپیوتر به صورت مجزا فعالیت خود را آغاز کرد. مدیریت دانشکده علوم ریاضی برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.