اولین همایش ملی سالخوردگی جمعیت ایران: ابعاد، زمینه‌ها، پیامدها و سیاست‌ها

08 04 2023
کد خبر : 3255123
تعداد بازدید : 7638

زمان برگزاری: 10 آبان ماه سال 1402

وبسایت:  http://co-aging.guilan.ac.ir

 

رئیس همایش: دکتر رضا ابراهیمی آتانی

دبیران علمی: دکتر محمد امین کنعانی، دکتر محمد جلال عباسی شوازی

دبیر اجرایی: دکتر علی یعقوبی

اهداف برگزاری همایش:

- فراهم آوردن زمینه های پژوهش در باب علل و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و جمعیتی شکل گیری سالخوردگی جمعیت در راستای سیاستهای کلی جمعیت

- تسهیل امکان دسترسی پژوهشگران و به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه سالخوردگی جمعیت  و کمک به ارتقای سطح دانش و بینش آنها

- کمک به ایجاد فضای تبادل اطلاعات، دیدگاهها و نظرات  پژوهشگران در زمینه ابعاد مختلف پدیده سالخوردگی و آشنایی با رویکردها، راهبردها و نظریه ها در موضوع سالخوردگی جمعیت

-کمک به گسترش پژوهشهای بین رشته ای در موضوع سالخوردگی از طریق رشد همگرایی بین رشته های مختلف علوم اجتماعی و انسانی

- تبادل نظر در مورد نحوه اجرا و ارزیابی برنامه های جمعیتی در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده