تصنیف کتاب "مدول‌های هم‌ضربی" توسط دکترحبیب ا... انصاری طرقی و دکتر فرانک فرشادی ‌فر

26 06 2019
کد خبر : 4047881
تعداد بازدید : 63286
کتاب "مدول‌های هم‌ضربی" تصنیف دکترحبیب ا... انصاری طرقی عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان و خانم دکتر فرانک فرشادی فرتوسط انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.
مفهوم مدول‌های هم‌‌ضربی (دوگان مدول‌های ضربی) توسط دکتر حبیب اله انصاری طرقی و دانشجوی دکترای ایشان خانم فرانک فرشادی فر در مقاله ای در سال ۱۳۸۷( ۲۰۰۷ میلادی)  معرفی شد. سپس پاره ای از ویژه گی های اساسی این دسته از مدول‌ها  توسط نامبردگان در بیست مقاله مورد بررسی قرار گرفت. خوشبختانه در یک دهه اخیر  مطالعات و تحقیقات ارزنده ای روی این رسته از مدول‌ها توسط جمعی دیگر از پژوهشگران در مقالات متعدد صورت گرفته است. بعلاوه فضای باز وسیعی برای پژوهش بیشتر روی این خانواده از مدول‌ها وجود دارد.  کتاب حاضر بر آن است که مدول‌های هم‌ضربی را بطور مبسوط تر معرفی کند و کار روی آنها را با جزییات بیشتر  مورد مطالعه قرار دهد. بعلاوه هدف دیگر از این تصنیف، تهیه منبع مناسبی برای دانشجویان مقاطع  کارشناسی ارشد و دکترا در این زمینه  است.

دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب