انتخاب هيأت علمی دانشكده علوم رياضی به عنوان بازرس انجمن رياضی ايران

23 09 2023
کد خبر : 4788965
تعداد بازدید : 72999

در مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران، خانم دکتر مرضیه شمس یوسفی عضو محترم گروه ریاضی محض به عنوان بازرس انجمن ریاضی ایران انتخاب شد. 

دانشکده علوم ریاضی این موفقیت را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماید.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب