ارتقا علمی آقای دکتر حسین امینی خواه به مرتبه استادی

30 05 2020
کد خبر : 4047281
تعداد بازدید : 63382

در جلسه روز چهارشنبه 1399/03/07 هیأت ممیزه دانشگاه، پس ازبررسی وتبادل نظربین اعضای هیات ممیزه، با ارتقاء علمی آقای دکتر حسین امینی خواه به مرتبـه استادی موافقت شد. ضمن تبریک این موفقیت به این استاد بزرگوار، توفیق روزافزون ایشان در کسب مدارج علمی را از خداوند خواهانیم.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب