بستن
FA EN AR RU FR

« بازگشت

قابل توجه دانشجویان ارشد ریاضی کاربردی

قابل توجه دانشجویان ارشد ریاضی کاربردی


قابل توجه دانشجویان ارشد ریاضی کاربردی

دانشجویانی که تاکنون استاد راهنمای خود را انتخاب ننموده اند در اسرع وقت به مدیر گروه ریاضی کاربردی مراجعه نمایند.