بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش های ارشد

گرایش های ارشد


۱- ریاضی محض با گرایشهای (جبر – آنالیز – هندسه توپولوژی – معادلات دیفرانسیل – نظریه احتمال)

۲- ریاضی کاربردی با گرایشهای (تحقیق در عملیات – آنالیز عددی – کنترل و بهینه سازی)

۳- آمار ریاضی