بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب رتبه چهار کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر توسط پویا مهر علیان

کسب رتبه چهار کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر توسط پویا مهر علیان


کسب رتبه چهار کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر توسط پویا مهر علیان

آقای پویا مهر علیان دانشجوی رشته علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی ورودی 94، رتبه چهار کشوری آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر را کسب نمودند. مدیریت، اساتید و کارکنان دانشکده علوم ریاضی ضمن تبریک این موفقیت، برای ایشان از خداوند متعال موفقیت روزافزون طلب می نماید.