بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب رتبه اول بخش پژوهشی جشنواره فرهنگی،ادبی و هنری توسط دانشجوی رشته آمار

کسب رتبه اول بخش پژوهشی جشنواره فرهنگی،ادبی و هنری توسط دانشجوی رشته آمار


کسب رتبه اول بخش پژوهشی جشنواره فرهنگی،ادبی و هنری توسط دانشجوی رشته آمار

آقای محمد محرمی هره‌دشت، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار رتبه اول بخش پژوهشی در ۳۴اُمین جشنواره فرهنگی،ادبی و هنری (قرآن و عترت) دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم سراسر کشور را کسب نمودند. مدیریت دانشکده علوم ریاضی ضمن تبریک به نامبرده، برای ایشان آرزوی موفقیت و می نماید.