بستن
FA EN AR RU FR CHI

پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستهمای دینامیکی

پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستهمای دینامیکی


پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستهمای دینامیکی

پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستهمای دینامیکی

پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستهمای دینامیکی از 16 تا 18 اسفند 99 به صورت وبینار در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان برگزار می گردد. از کلیه علاقمندان برای شرکت در این سمینار دعوت می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به  لینک

http://15diffdyn.guilan.ac.ir/

مراجعه فرمایید.

کمیته اجرایی همایش:

دکتر داود احمدی دستجردی

دکتر مژگان اکبری

دکتر نصیر تقی زاده

دکتر حسین صمیمی

دکتر ساناز لامعی

دکتر منصور هاشمی

 

کمیته علمی همایش:

دکتر داود احمدی دستجردی- دانشگاه گیلان

دکتر مژگان اکبری- دانشگاه گیلان

دکتر نصیر تقی زاده- دانشگاه گیلان

دکتر ساناز لامعی- دانشگاه گیلان

دکتر علی اصغر جدیدی اکبرفام- دانشگاه تبریز

دکتر جعفر صابری نجفی- دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس فخاری قوچانی- دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فاطمه - هلن قانع استاد قاسمی- دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمد ماموریان- دانشگاه تهران

دکتر میثم نصیری- پژوهشگاه دانش های بنیادی