بستن
FA EN

نمایه سازی نشریه Jmm در پایگاه استنادی Scopus

نمایه سازی نشریه Jmm در پایگاه استنادی Scopus

 Journal of Mathematical Modeling دانشکده علوم ریاضی جهت نمایه سازی در Scopus که یکی  از نمایه های استنادی معتبر می باشد پذیرفته شده است. ضمن تشکر از زحمات مسئولین نشریه خصوصا سردبیر و مدیر مسئول محترم جهت پیگیری امور مربوطه، این موفقیت را به همکاران دانشگاهی تبریک عرض می نماییم.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها