بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایه سازی نشریه ریاضی محض در پایگاه استنادی Scopus

نمایه سازی نشریه ریاضی محض در پایگاه استنادی Scopus


نمایه سازی نشریه ریاضی محض در پایگاه استنادی Scopus

نشریه  Journal of Algebra and Related Topics گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی جهت نمایه سازی در Scopus که یکی  از نمایه های استنادی معتبر می باشد پذیرفته شده است. ضمن تشکر از زحمات مسئولین نشریه خصوصا سردبیر و مدیر مسئول محترم جهت پیگیری امور مربوطه، این موفقیت را به همکاران دانشگاهی تبریک عرض می نماییم.