بستن
FA EN AR RU FR CHI

موفقیت دانشجویان دانشکده علوم ریاضی در بیست و سومین المپیاد دانشجویی منطقه ۲ کشور

موفقیت دانشجویان دانشکده علوم ریاضی در بیست و سومین المپیاد دانشجویی منطقه ۲ کشور


موفقیت دانشجویان دانشکده علوم ریاضی در بیست و سومین المپیاد دانشجویی منطقه ۲ کشور

با اعلام اسامی پذیرفته شدگان بیست و سومین المپیاد دانشجویی منطقه ۲ کشور، دانشجویان دانشکده علوم ریاضی موفق به قرار گرفتن در میان دانشجویان پذیرفته شده در بیست و سومین المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز-منطقه ۲ شدند. مدیریت دانشکده ضمن تبریک این موفقیت، توفیق روزافزون برای این دانشجویان آرزو میکند. اسامی دانشجویان پذیرفته شده از دانشکده علوم ریاضی

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها