بستن
FA EN AR RU FR CHI

موفقیت دانشجویان دانشکده علوم ریاضی در المپیاد دانشجویی منطقه 2

موفقیت دانشجویان دانشکده علوم ریاضی در المپیاد دانشجویی منطقه 2


 

موفقیت دانشجویان دانشکده علوم ریاضی در المپیاد دانشجویی منطقه 2

سازمان سنجش آموزش کشور اسامی منتخبین بیست و چهارمین المپیاد غیر متمرکز منطقه 2 را برای شرکت در المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام کرد. دانشجویان زیر از دانشکده علوم ریاضی حد نصاب لازم برای شرکت در مرحله کشوری را کسب کرده اند.

مرضیه قاسم پور          رشته آمار

زهرا احسانی               رشته آمار

محمدرضا فعال           رشته ریاضی

سیده نیلوفر عسکری      رشته ریاضی

سرپرست تیم: دکتر مژگان اکبری

مدیریت دانشکده علوم ریاضی ضمن تبریک  این موفقیت به اعضا و سرپرست تیم، برای دانشجویان عزیز در مرحله نهایی المپیاد و نیز تمام مراحل زندگی آرزوی توفیق دارد.