بستن
FA EN AR RU FR CHI

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته ریاضیات کاربردی گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته ریاضیات کاربردی گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته


 

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته ریاضیات کاربردی گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 98/2/15 ، موافقت خود را با پذیرش دانشجو در رشته ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه گیلان  اعلام نمودند.لازم به ذکر است پذیرش در این دوره  به تامین شرایط علمی و آموزشی و اعتبارات مالی منوط شده است.