بستن
FA EN AR RU FR

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته ریاضیات کاربردی گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته ریاضیات کاربردی گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته


 

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته ریاضیات کاربردی گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 98/2/15 ، موافقت خود را با پذیرش دانشجو در رشته ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه گیلان  اعلام نمودند.لازم به ذکر است پذیرش در این دوره  به تامین شرایط علمی و آموزشی و اعتبارات مالی منوط شده است.