بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی آقای علیرضا صیادپور بعنوان کارمند نمونه دانشگاه

معرفی آقای علیرضا صیادپور بعنوان کارمند نمونه دانشگاه


معرفی آقای علیرضا صیادپور بعنوان کارمند نمونه دانشگاه

مراسم روز کارمند به همراه تقدیر از کارمندان برتر واحدهای دانشگاه در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد. در این مراسم آقای علیرضا صیادپور بعنوان کارمند نمونه دانشکده علوم ریاضی و همچنین کارمند نمونه دانشگاه گیلان معرفی گردید. مدیریت دانشکده ضمن تقدیر از زحمات نامبرده، برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها