بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی منصوب شد

معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی منصوب شد


معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان دکتر محمد اکبری توتکابنی به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی منصوب شد. شایان ذکر است پیش از ایشان دکتر داود خجسته عهده دار این مسئولیت بود. مدیریت دانشکده علوم ریاضی ضمن تشکر از زحمات دکتر خجسته برای دکتر اکبری آرزوی موفقیت می نماید.