بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم روز ملی ریاضیات در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد

مراسم روز ملی ریاضیات در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد


 

مراسم روز ملی ریاضیات در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد

به مناسبت روز بزرگداشت حکیم خیام و روز ملی ریاضیات مراسمی به همین نام در روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت در دانشکده علوم ریاضی برگزار گردید. دکتر حسین صمیمی رئیس دانشکده و دکتر اسماعیل انصاری استاد بازنشسته ریاضی سخنرانان این مراسم با موضوع ریاضیات بودند. دبیر انجمن ریاضی دانشکده و نماینده دانشجویان المپیادی نیز پشت تریبون به بیان دیدگاههای انتقادی و پیشنهادی خود پرداختند. برگزاری مسابقه علمی و اجرای موسیقی نیز از برنامه های دیگر این مراسم بود.

   همچنین در این مراسم از زحمات 30 ساله آقای حسین ولیزاده کارمند آموزش دانشکده که به افتخار بازنشستگی نائل شدند تقدیر بعمل آمد.