بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر گروه جدید ریاضی کاربردی منصوب شد

مدیر گروه جدید ریاضی کاربردی منصوب شد


مدیر گروه جدید ریاضی کاربردی منصوب شد

مدیر گروه جدید ریاضی کاربردی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حسین امینی خواه به مدت دو سال به سمت مدیر جدید گروه ریاضی کاربردی دانشگاه منصوب شد.
شایان ذکر است پیش از این دکتر مازیار صلاحی این مسئولیت را عهده دار بودند.

مدیریت دانشکده علوم ریاضی ضمن تشکر از زحمات مدیر پیشین این گروه، برای مدیر جدید گروه آرزوی موفقیت می نماید.