بستن
FA EN AR RU FR

مدیر جدید گروه آمار منصوب شد

مدیر جدید گروه آمار منصوب شد


مدیر جدید گروه آمار منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر رضا زارعی به سمت مدیر گروه آمار دانشکده علوم ریاضی منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر حسین صمیمی مسئولیت گروه آمار را بر عهده داشت که با توجه به انتصاب وی به عنوان رئیس دانشکده علوم ریاضی، دکتر زارعی عهده دار این مسئولیت شد. مدیریت دانشکده علوم ریاضی ضمن تبریک به دکتر زارعی، برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها