بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی علمی دکتر ولدان لودویک از دانشگاه کلرادو آمریکا

سخنرانی علمی دکتر ولدان لودویک از دانشگاه کلرادو آمریکا


سخنرانی علمی دکتر ولدان لودویک از دانشگاه کلرادو آمریکا

سخنرانی علمی دکتر ولدان لودویک استاد تمام دانشگاه کلرادو دنور آمریکا

سخنرانی اول: بعضی کاربردهای جالب ریاضیات

سه شنبه 28 آبان 98 - ساعت 9:35 تا 10:35

سخنرانی دوم: نمایش، عملیات و ساختار جبری اعداد در تحلیل مسائل نایقینی

سه شنبه 28 آبان 98 - ساعت 11 تا 12

مکان: دانشکده علوم ریاضی، تالار شهید کریمی