بستن
FA EN AR RU FR

سخنرانی علمی دکتر ولدان لودویک از دانشگاه کلرادو آمریکا

سخنرانی علمی دکتر ولدان لودویک از دانشگاه کلرادو آمریکا


سخنرانی علمی دکتر ولدان لودویک از دانشگاه کلرادو آمریکا

سخنرانی علمی دکتر ولدان لودویک استاد تمام دانشگاه کلرادو دنور آمریکا

سخنرانی اول: بعضی کاربردهای جالب ریاضیات

سه شنبه 28 آبان 98 - ساعت 9:35 تا 10:35

سخنرانی دوم: نمایش، عملیات و ساختار جبری اعداد در تحلیل مسائل نایقینی

سه شنبه 28 آبان 98 - ساعت 11 تا 12

مکان: دانشکده علوم ریاضی، تالار شهید کریمی