بستن
FA EN AR RU FR CHI

دکتر بی آزار در جمع یک درصد دانشمندان برتر دنیا

دکتر بی آزار در جمع یک درصد دانشمندان برتر دنیا


دکتر بی آزار در جمع یک درصد دانشمندان برتر دنیا

بر اساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) که هر دو ماه یکبار بر پایه آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود دکتر جعفر بی آزار استاد گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی به همراه دکتر فرهاد شیرینی استاد گروه شیمی ،  و دکتر رضا انصاری دانشیار گروه مکانیک از دانشگاه گیلان در لیست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته‌اند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورت‌گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته‌ و حوزه‌های موضوعی بیست و دوگانه مورد ارزیابی این پایگاه است. بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ‌شده خود، بالاترین استناد را داشته‌اند، مرتب‌سازی و سپس یک درصد برتر آن‌ها، در حوزه‌های مختلف انتخاب و معرفی می‌شوند. سپس این محققان براساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی می شوند و یک درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند. دانشکده علوم ریاضی کسب ابن موفقیت را به این اساتید تبریک عرض نموده و برایشان توفیق روز افزون آرزو می نماید.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها