بستن
FA EN AR RU FR

دعوت به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی

دعوت به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به منظور شناسایی و معرفی طرح های برتر عرصه علم و فناوری همه ساله رقابتی علمی با نام "جشنواره جوان خوارزمی" که از بنیان های اجرایی قوی، نظام مند و منسجم برخوردار است را برای جوانان پژوهشگر، فناور و نوآور برگزار می کند. برگزیدگان پس از انجام مراحل ارزیابی در مراسمی با حضور مقامات عالی کشور مورد تقدیر قرار می گیرند. بدین وسیله از کلیه دانشجویان، فناوران، اساتید و کار آفرینان جوان دعوت می شود برای شرکت در هجدهمین دوره این جشنواره به وبگاه زیر مراجعه نمایند.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها