بستن
FA EN AR RU FR CHI

تمدید سنوات پنجم، ششم و هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد سیستمی شد

تمدید سنوات پنجم، ششم و هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد سیستمی شد


تمدید سنوات پنجم، ششم و هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد سیستمی شد

با توجه به اینکه امکان درخواست تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد بصورت سیستمی و ازطریق سامانه سادا میسر شده است لذا دانشجویان محترم جهت درخواست تمدید سنوات پنجم، ششم و هفتم ازطریق پروفایل خود اقدام نمایند.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها