بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با دانشکده علوم ریاضی

تماس با دانشکده علوم ریاضی

آدرس :رشت- خیابان نامجو- دانشکده علوم ریاضی

 مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده علوم ریاضی

صندوق پستی : ۱۹۱۴۱-۴۱۳۳۵

کد پستی : ۳۳۶۹۷-۴۱۹۳۸

دور نگار : ۳۳۳۳۳۵۰۹-۰۱۳

تلفنخانه : ۵–۳۳۳۴۳۶۳۰-۰۱۳