بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با دانشکده علوم ریاضی

تماس با دانشکده علوم ریاضی


تماس با دانشکده علوم ریاضی

آدرس :رشت- خیابان نامجو- دانشکده علوم ریاضی

 مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده علوم ریاضی

صندوق پستی : ۱۹۱۴۱-۴۱۳۳۵

کد پستی : ۳۳۶۹۷-۴۱۹۳۸

دور نگار : ۳۳۳۳۳۵۰۹-۰۱۳

تلفنخانه : ۵–۳۳۳۴۳۶۳۰-۰۱۳