بستن
FA EN AR RU FR CHI

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی


تحصیلات تکمیلی

 دانشجویان کارشناسی ارشد: ================================================
 1. آیین نامه کارشناسی ارشد
 2. آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره های کارشناسی ارشد
 3. سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرایش آنالیز عددی , تحقیق در عملیات
 4.  چارت دروس کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی و ریاضی محض
 5.  برگه انتخاب استاد راهنما
 6. تغییر شیوه از آموزش محور به آموزشی پژوهشی
 7. فرمت سمینار
 8.  مراحل انجام پایان نامه الف) فرم پروپوزال ارشد ب) ضوابط تدوین پایا‌ن‌نامه کارشناسی ارشد (نمونه فایل word) ج) آئین نامه جدید کنترل و تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد د) فرمهای مربوط به دفاعیه و تسویه حساب دانشجویان ارشد از شروع تا دفاع و نحوه نگارش     پایان نامه(دفاع قبل از سال 94)، (دفاع بعد از سال 94) ه) سه عدد سی دی حاوی اطلاعات  word  و pdf و) دو جلد پایان نامه(تحویل به کارشناس تحصیلات تکمیلی)، یک جلد پایان نامه تحویل به استاد راهنما و یک جلد پایان نامه تحویل به استاد مشاور
 9. فرم تمدید سنوات
 10. پروپوزالهای انجام شده
دانشجویان دکتری: ================================================
 1. آيين نامه دوره دکتری(90-89)
 2. آيين نامه دوره دکتری(89-88)
 3. سرفصل دروس دوره دکتری ریاضی کاربردی
 4. آئین نامه آزمونهای نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری
 5. آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره های دکتری
 6.  مراحل تحصیلی دانشجویان دکتری
 7. فرم تعیین استاد راهنما
 8.  فرمهای مربوط به امتحان جامع
 9. فرم درخواست تصويب موضوع رساله دكتري
 10. فرم گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما
 11.  فرم تقاضاي دفاع از پيشنهاد عنوان رساله
 12. فرم گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما
 13. ضوابط تدوین رسالة دکتری
 14. سه عدد سی دی حاوی اطلاعات word و pdf
 15. دو جلد رساله دکتری(تحویل به کارشناس تحصیلات تکمیلی)، یک جلد پایان نامه تحویل به استاد راهنما و یک جلد پایان نامه تحویل به استاد مشاور
 16. فرمهای مربوط به جلسه دفاع 
 17. فرم ثبت پایان نامه
 18. برگ کنترل و تحویل رساله رساله دکتری
 19. شرایط و مدارک لازم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت
 20. فرم تمدید سنوات دکتری
 21. فرم گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری ریاضی محض به انجمن ریاضی
 22. شناسنامه فارغ التحصیل دوره دکتری
 23. فرمهای-مربوط-به-امتحان-جامع
قابل توجه دانشجویان دکتری: واحد ارزیابی جامع به معنای آزمون جامع و پروپوزال دکتری می باشد، لذا دانشجویانی که تا کنون پروپوزال خود را ارائه ننموده اند، نمی توانند واحد رساله دکتری را در ترم جاری انتخاب نمایند و می بایست هر چه سریعتر نسبت به حذف آن اقدام نمایند. قابل توجه تمامی دانشجویان دکتری: دانشجویان دکتری موظف می باشند هر شش ماه یکبار، یک گزارش کامل ا ز کارکرد خود به استاد راهنمای خود ارائه دهند. لازم به ذکر است که عواقب انجام ندادن این مسئولیت، به عهده دانشجو می باشد.

فرم های مشترک دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها