بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری چهارمین همایش گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در دانشکده علوم ریاضی

برگزاری چهارمین همایش گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در دانشکده علوم ریاضی


برگزاری چهارمین همایش گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در دانشکده علوم ریاضی

انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه گیلان، چهارمین همایش گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی را با حضور دکتر بهرام صادق پور گیلده استادگروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد‌ و مسئولین استانی برگزار خواهد نمود. بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در این همایش دعوت بعمل می آید. زمان : روز شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۵ ـ ساعت ۸:۳۰ مکان: تالارشهیدکریمی دانشکده علوم ریاضی

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها