بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری مراسم یادبود پدر گرامی دکتر داود احمدی دستجردی در مسجد امام رضای گلسار

برگزاری مراسم یادبود پدر گرامی دکتر داود احمدی دستجردی در مسجد امام رضای گلسار

به همت آقای دکتر ابریشمچیان و آقای حاج محمد قدیمی مراسم یادبود پدر گرامی آقای دکتر داود احمدی دستجردی عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی، روز شنبه 10 تیر 96 ساعت  17:30 الی 19  در مسجد امام رضای گلسار برگزار میگردد.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها