بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری مجلس یادبود برادران بزرگوار آقای دکتر ورسه ای

برگزاری مجلس یادبود برادران بزرگوار آقای دکتر ورسه ای


برگزاری مجلس یادبود برادران بزرگوار آقای دکتر ورسه ای

مجلس یادبود برادران بزرگوار آقای دکتر علی اصغر ورسه ای عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی، روز یکشنبه مورخ 97/05/07 ساعت 19-17 در مسجد فاطمیه منظریه رشت برگزار می گردد. ضمن تسلیت به ایشان، از کلیه همکاران محترم دانشگاهی دعوت می شود در این مراسم شرکت نمایند.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها