بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین کارگاه تخصصی در زمینه بهینه سازی مقید به معادلات با مشتقات جزئی ، کاربردها و نرم افزارها

اولین کارگاه تخصصی در زمینه بهینه سازی مقید به معادلات با مشتقات جزئی ، کاربردها و نرم افزارها


اولین کارگاه تخصصی در زمینه بهینه سازی مقید به معادلات با مشتقات جزئی ، کاربردها و نرم افزارها

اولین کارگاه تخصصی در زمینه بهینه سازی مقید به معادلات با مشتقات جزئی ، کاربردها و نرم افزارها در تاریخ 19 شهریور ماه در دانشکده علوم ریاضی برگزار می گردد. بهینه سازی مقید به معادلات با مشتقات جزئی در مهندسی مکانیک، برق، عمران و ریاضیات کاربردی به وفور ظاهر می شوند به طور ویژه در ریاضی در مسایل وارون، در مکانیک جامدات در طراحی بهینه بدنه (هواپیماها، کشتی ها راکت)، در طراحی دماغه و بال هواپیماها، در خودرو سازی در طراحی بهینه خودروها، در برق در طراحی کنترل بهینه سیستم های توزیعی و در هوافضا در طراحی بهینه سامانه های موشکی (انتخاب و تحلیل بهترین مسیر، طراحی بدنه موشک و ... ) کاربرد دارد. با وجود کاربردهای بهینه سازی مقید به معادلات با مشتقات جزئی در صنایع، به ندرت در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به این مسئله پرداخته شده است، که همین مسئله انگیزه اصلی ما در تشکیل این کارگاه بوده است. محورهای اصلی کارگاه: 1.مباحثی در معادلات با مشتقات جزئی، روش های حل و فضاهای جواب 2.بررسی مفاهیم نظری بهینه سازی مقید به معادلات با مشتقات جرئی و روش های حل عددی 3.بررسی برخی کاربردها نظیر :کنترل بهینه، مسایل وارون، طراحی بهینه اشکال، مساله کمینه کشش بال هواپیما 4.نرم افزار Freefem++ سخنرانان: دکتر حبیب عماری دانشکده ریاضی -دانشگاه ETH سویس دکتر محمد کیانپور دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه گیلان دکتر رضا انصاری دانشکده فنی - دانشگاه گیلان علی محمودی نهرانی دانشکده علوم ریاضی- دانشگاه گیلان برای اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه فرمایید.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها