بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب مقاله عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر به عنوان مقاله برتر سمینار

انتخاب مقاله عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر به عنوان مقاله برتر سمینار


انتخاب مقاله عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر به عنوان مقاله برتر سمینار

مقاله آقای دکتر داود خجسته سالکویه عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر و آقای محسن مسعودی دانشجوی دکتری تحت راهنمایی ایشان، از سوی داوران منتخب  هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن  که در مورخ 20-21 تیرماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان  برگزار شد به عنوان مقاله برتر سمینار انتخاب گردید. ضمن تبریک این موفقیت، برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها