بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه مهم دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش جبر و آنالیز ورودی 99

اطلاعیه مهم دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش جبر و آنالیز ورودی 99


اطلاعیه مهم دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش جبر و آنالیز ورودی 99

اطلاعیه مهم دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش جبر و آنالیز ورودی 99

دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها  ورودی۹۹ در دو گرایش جبر و آنالیز که هنوز فرم انتخاب استاد راهنمای خود را تکمیل نکرده‌اند، تا تاریخ ۹۹/۱۱/۷ فرصت دارند با مراجعه به سایت دانشکده علوم ریاضی، فرم استاد راهنما را دریافت و پس از تکمیل به ایمیل مدیر گروه به ادرس dorostkar@guilan.ac.ir  ارسال نمایند.

فرم انتخاب استاد راهنما گرایش آنالیز

فرم انتخاب استاد راهنما گرایش جبر