بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه مهم - حذف اضطراری دروس

اطلاعیه مهم - حذف اضطراری دروس


اطلاعیه مهم - حذف اضطراری دروس

اطلاعیه مهم - حذف اضطراری دروس

دانشجویان گرامی در نیمسال اول 1400-1399 با توجه به راهنمای  راهامای حذف اضطراری دروس   میتوانند نسبت به حذف اضطراری دروس خود اقدام نمایند.نوشین انشیه
پست شده در ۱۳۹۹/۱۰/۶ ۱۶:۱۱