بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقا علمی خانم دکتر مهری باقریان به مرتبه دانشیاری

ارتقا علمی خانم دکتر مهری باقریان به مرتبه دانشیاری


 

ارتقا علمی خانم دکتر مهری باقریان به مرتبه دانشیاری

در جلسه روز چهارشنبه ١٣ آذر ۱۳۹۸ هیأت ممیزه دانشگاه، پس ازبررسی وتبادل نظربین اعضای هیات ممیزه، با ارتقاء علمی خانم دکترمهری باقریان به مرتبـه دانشیاری موافقت شد. ضمن تبریک این موفقیت به این استاد بزرگوار، توفیق روزافزون ایشان در کسب مدارج علمی را از خداوند خواهانیم.