بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی

ارتقاء مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی


ارتقاء مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی

494289در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۴ هیأت ممیزه دانشگاه گیلان، با ارتقاء مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی موافقت به عمل آمد. – دکتر محمد کیانپور عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی، ارتقاء به مرتبه دانشیاری – دکتر فرشید مهردوست عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، ارتقاء به مرتبه دانشیاری ضمن تبریک این موفقیت به اعضای هیأت علمی ارتقاء یافته، برای آنان آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون می نماییم.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها