بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای پس از دفاع از رساله

دانشجو پس از دفاع و اصلاح رساله نامه طبق نظر داوران، ابتدا باید برگ کنترل و تحویل رساله دکتری را به تایید استاد راهنما  و داوران رساله برساند و آن را در ۲ نسخه (علاوه بر تعداد استاد راهنما و مشاور) تکثیر و صحافی نماید و سپس جهت تایید و ممهور شدن، به همراه دوعدد CD  حاوی فایل کامل و یکپارچه رساله بصورت PDF و زیپرشین (یا word) جهت نصب هولوگرام به آموزش دانشکده مراجعه کند(فایلهای pdf و word در داخل پوشه نباشد). سپس با داشتن کد ایرانداک به  کتابخانه مرکزی  مراجعه گردد.

مرحله بعد: صدور درخواست چک لیست و تسویه حساب از طریق سیستم

مرحله بعد: مراجعه به سامانه دانشجویی و درخواست صدور مدرک( درخواست گواهی موقت)